Definícia štandardu a zaradenie Labradorského retrievra podla Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI)

12.07.2012 09:51

Skupina FCI: 8 (prinášači, sliediči a vodní psi)

Pôvod: Veľká Británia
Celkový výzor: Pevne stavaný, s krátkym bruchom, veľmi aktívny; so širokou lebkou; so širokým a
hlbokým hrudníkom a rebrami; so širokými a silnými bedrami aj panvovými končatinami.
Charakteristika: Vyrovnaný, veľmi čulý. Skvelý nos, mäkká morda; veľmi miluje vodu. Prispôsobivý,
oddaný spoločník. Inteligentný, nadšený a poslušný, so silnou vôľou urobiť radosť. Má láskavú
povahu, bez stopy agresivity alebo nevhodnej bojazlivosti.
Temperament: Inteligentný, horlivý a poddajný, s veľkou ochotou vyhovieť. Milej povahy, bez stopy
agresivity alebo neprimeranej plachosti.
Hlava a lebka: Lebka široká s vyznačeným stopom; ostro rezaná s chudými lícami. Stredne dlhé
čeľuste, mocné, nie useknuté. Nos široký, nozdry dobre vyvinuté.
Oči: Stredne veľké, vyjadrujú inteligenciu a vyrovnanosť; hnedé alebo orieškovohnedé.
Morda: Čeľuste a chrup silné s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, tzn. horné
zuby tesne prečnievajú dolné zuby a rastú kolmo na čeľusť.
Uši: Nie sú veľmi veľké ani ťažké, visia dole pozdĺž hlavy a sú nasadené skôr dozadu.
Krk: Hladký, silný, zasadený do dobre postavených pliec.
Hrudné končatiny: Plecia dlhé a šikmé. Hrudné končatiny so silnými kosťami a rovné od lakťa k zemi
aj pri pohľade zpredu, aj pri pohľade zboku.
Telo: Hrudník správnej šírky a hĺbky, s dobre klenutými, súdkovitými rebrami. Rovná vrchná línia.
Bedrá široké, s krátkym bruchom a silné.
Panvové končatiny: Dobre vyvinuté, nezvažujú sa smerom k chvostu; dobre ohnuté koleno. Pätové
kĺby spustené dolu, kravské postoj je veľmi nežiadúci.
Laby: Okrúhle, masívne; dobre vyklenuté prsty a vyvinuté vankúšiky.
Chvost: Charakteristická črta, veľmi hrubý pri koreni, postupne sa zužuje k špičke, stredne dlhý, bez
zástavice, ale hrubo pokrytý krátkou, hustou srsťou po celej dĺžke, čo mu dodáva okrúhly výzor, ktorý
sa opisuje ako vydrí chvost. Môže byť nesený veselo, ale nemal by sa skrúcať nad chrbát.
Chôdza / pohyb: Krok je voľný, primerane dlhý, priamy a vyvážený vpredu i vzadu.
Srsť: Charakteristická črta, krátka hustá bez zvlnenia alebo páperovitej zástavice, na dotyk tvrdá;
podsada odoláva vode.
Farba: Celočierna, žltá alebo pečeňová / čokoládová. Žltá farba siaha od svetlosmotanovej po líščiu
červenú. Malý biely fliačik na hrudi prípustný
Veľkosť: Ideálna výška v kohútiku: psy 56 - 57 cm, sučky 54 - 56 cm
Chyby: Každú odchýlku od predchádzajúcich bodov treba považovať za chybu a vážnosť, s akou
treba túto chybu posudzovať, by mala byť priamo úmerná jej stupňu.